Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


Az értékeléssel kapcsolatos nézetek kapcsolata más nézetekkel

Egyes vizsgálatok eredményei azt támasztják alá, hogy lehetnek összefüggések az értékelésről alkotott és más nézetek között. Tehát az a nézet, mely szerint az értékelés árt a diákok zenei önértékelésének vagy önhatékonyságának, az egy másik nézettel áll kapcsolatban, miszerint a tanulóknak csak egy kisebb része zenei tehetség, akiknek a zenei képességei fejleszthetők. Talley (2005) tanulmányában a tanárok 16%-a azt mondta, hogy értékelik a tehetséges diákokat, míg Niebur (1997) kutatásából pedig kiderül, hogy vannak tanárok, akik aggasztónak találják az értékelést a kevésbé tehetséges tanulóknál, hiszen ez ahhoz az érzéshez vezet, hogy a tanulók úgy gondolják, nem tudnak zenélni. Más kutatások pedig azt mutatják, hogy egyes tanárok értékelési gyakorlatát az a nézet vezeti, mely szerint a tanulóknak olyan mérhető készégeket tanítanak, amelyeket minden tanuló képes megtanulni. Többen vallják azt a nézetet, hogy mindenki képes megtanulni énekelni, mindenki muzikálissá vállhat, ami tudatosítja a tanulókban, hogy mindenki képes megtanulni a tananyagot, és így a tanár mérni, értékelni is tudja a tanulókat mindenfajta negatív hatás nélkül (Salvador, 2011).

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave