Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


Összegzés

Ebben a fejezetben a nézet fogalmának körülírását követően a nézetkutatások irányzatait és kutatási módszereit ismertettem, melyek könyvem központi témája szempontjából jelentősek. A nézetek olyan implicit feltevések, vélekedések, elgondolások, melyek nehezen változtathatók. A nézeteket is tartalmazó értékelő rendszer egyfajta szűrőként funkcionál az ember gondolkodásában, mely meghatározza, hogy a tudományos elméletekből mi az, amit befogad, és mi az, ami az eddigi tapasztalataival, meggyőződéseivel ellentétes, és nem fogad be, illetve szabályozza a gyakorlati tevékenységet. A legújabb kutatások szerint a reflektív gondolkodás kialakítása és fejlesztése hatékony eszköz lehet a nézetek alakításához, változtatásához. Így fontos feltárni mindazokat a pedagógusnézeteket, melyek befolyásolják az ének-zene tantárgyat oktató pedagógusok zenei képességfejlesztő munkáját, tanítását, tanórai értékelését.

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave