Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


A tanításról alkotott tanítói és ének-zene tanári nézetek

A tanításról alkotott pedagógusnézetek közül kiemelendő, hogy a tanítók szerint a saját személyiségük, míg az ének-zene tanárok és az országos nagymintás pedagóguskutatásban részt vevő általános iskolai pedagógusok nézetei szerint azonban az adott tanítási óra célja az, ami a legnagyobb mértékben befolyásolja a tanulásszervezési eljárások megválasztását. A leggyakrabban használt információforrás a tanítók, ének-zene tanárok és az országos mintában szereplő általános iskolai pedagógusok esetében is a tankönyv és a munkafüzet. Az ének-zene tantárgyat oktató pedagógusok körében gyakran alkalmazott információforrások közé tartoznak a komplex digitális tananyagok, az internet, a tanulói tevékenység során szerzett tapasztalatok, élmények, az oktató célú hanganyagok.

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave