Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Bevezetés

A német gazdasági modell (szociális piacgazdaság vagy rajnai kapitalizmus) a többi nyugat-európai ország második világháború után jellemző keynesi gazdaságpolitikájával szemben a rend, a piaci verseny biztosítására és a pénzügyi, költségvetési stabilitás megtartására fókuszált. Ezt az alapvető vonását máig megtartva a német gazdaságpolitikát sokszor ma neo-merkantilistaként írják le, amelyben a visszafogott állami beavatkozás mellett a növekedés alapja a tartós külkereskedelmi többlet.1 A külkereskedelmi többlet biztosításában nagy szerepet játszanak a német kis- és középvállalkozások (Mittelstand), amelyek a német gazdaság gerincét adják. A német gazdasági növekedés fókuszában általában is a vállalatok állnak, amelyek működésében a gazdasági teljesítmény mellett a szociális integráció pontjai is megjelennek. Ezek a vállalatok sokszor „felelősséget felvállaló közösségként” is funkcionálnak, amelyekben fontos szerep jut a képzett munkaerőnek és a tőkeintenzív termelésnek (Fabre, 2012). A német kis- és középvállalkozások gazdaságpolitikai jelentőségének hangsúlyozása nem az elmúlt 2-3 évtized eredménye, hanem az eredeti szociális piacgazdasági modellben is jelentős szerepet kapott.2

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave