Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A hazai karsztos formakincs néhány földrajzi kérdése

Magyarország felszínének kb. másfél százalékát borítják karsztosodó üledékes kőzetek, de ha csak a domb- és hegyvidékeket tekintjük, akkor ez az arány több mint 7% (1.44. ábra). A talajjal vagy üledékkel fedetteket (és az alattuk karsztformákat rejtőket) nézve pedig az arány még nagyobb (l. 3.25. ábra). A karsztok fontosságának „társadalmi” megítélése elsősorban az összességében kis területű fedetlen karsztokra vonatkozik, hiszen ezek természetvédelmi, esztétikai, vegetációs, hidrológiai vagy geológiai értéke könnyen igazolható. Azonban a felszín alatti és feletti karsztos formák vagy a főként ivóvíz-felhasználású karsztvíztárolók sérülékenyek, a szennyeződésekre működési folyamatuk drasztikus átformálódásával reagálhatnak, így nem véletlen, hogy több karsztos forma a természetvédelmi törvény szerint ex lege védettséget élvez (például minden barlang, s ez több ezret jelent a barlangi kataszterben).

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave