Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az Európai Parlament szervezete és működése

Az Európai Parlament szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az EP által elfogadott Eljárási Szabályzat tartalmazza.97 A Parlament elnököt és 14 alelnököt választ, akik együtt alkotják az Elnökséget. A Parlament elnöke és a politikai csoportok elnökei együtt képezik az Elnökök értekezletét (Conference of the Presidents, conférence des présidents). Az EP funkcionáriusai továbbá az öt questor, akik az ügyvitelért és a pénzügyekért felelősek.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave