Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jog megsértésével okozott kárért

Az állami kárfelelősség kérdése az egyes államokban eltérő megközelítés alapján, eltérő fejlődési pályát futott be.481 Az egyik lehetséges kiindulópont a felelősség teljes elutasítása azon az alapon, hogy az állam ab ovo jogszerűen cselekszik, deliktuális kárfelelőssége tehát nem merülhet fel. Egy másik megközelítés alapján csak az állam nevében eljáró személyek szándékos, súlyos kötelezettségszegő magatartásával okozott kárért felel az állam. Ismét másik megközelítés lehet, hogy az állam a magánszemélyeknek okozott kárért a magánfelekkel azonos feltételekkel – esetleg azokénál enyhébb, objektív felelősségi alapon – felel az általa okozott kárért.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave