Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A Simmenthal ügy

A közösségi jog elsőbbsége elvének gyakorlati konzekvenciáit, a tagállami bíróságok általi alkalmazás kötelezettségét erősítette a Simmenthal ügy.518 Az alperes cég, amely marhahúst importált Franciaországból Olaszországba, keresetet indított a Pretore előtt, azt kérve, hogy fizessék vissza az állat-egészségügyi és közegészségügyi vizsgálatokért a határon szedett díjat. A díjat az 1970. december 30-i, 1239. számú törvény állapította meg. A cég érvelése szerint a díjfizetés ellentétes az áruk szabad mozgására vonatkozó közösségi jogi rendelkezésekkel, és indítványozta előzetes döntés kérését az Európai Bíróságtól. A Pretore ennek eleget tett, és miután az Európai Bíróság ítéletében519 a díjat a közösségi joggal ellentétesnek találta, a díj és kamatai Simmenthal javára való megfizetéséről rendelkezett.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave