Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A tagállam mely szervének tudható be a kötelezettségszegés?

Az előző pontban foglaltakat részben átfedő kérdésről van szó. A Bíróság viszonylag korán rögzítette, hogy elvileg a kötelezettségszegést a tagállam bármely szerve okozhatja. A klasszikussá vált 77/69. sz., Bizottság kontra Belgium ügyben 1970. május 5-én hozott ítéletben kimondta: „egy tagállam 169. cikk szerinti felelőssége fennáll, bármelyik állami szerv cselekménye vagy mulasztása okozza is a kötelezettség megsértését, ideértve az alkotmányosan független szerveket is.”602

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave