Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A nem privilegizált keresetindításra jogosultak – a magánszemélyek keresetindítási joga757

Az EK Szerződés eredeti szövege és a bírói gyakorlat is rendkívül szigorú követelményeket támasztott a magánfeleknek az Európai Bíróság, illetve Elsőfokú Bíróság előtti fellépésével szemben. A Szerződés az „igazi” normatív aktusokkal – az irányelvvel és a rendelettel – szemben eredetileg nem is kívánt ilyen lehetőséget biztosítani.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave