Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az uniós joggal ellentétesen beszedett adót vissza kell téríteni

Az uniós joggal ellentétes adót vissza kell térítenie a tagállamnak.915 Ez alól az jelenthet kivételt, ha az adózó az uniós joggal ellentétesen befizetett adót továbbhárította. Ha ez nem így lenne, akkor az adózó a visszatérítéssel jogalap nélküli gazdagodáshoz jutna. Annak bizonyítása, hogy az adófizető nem hárította át az adót, nem terhelhető az adófizetőre.916

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave