Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az elkövetési magatartások

Mielőtt az elkövetési magatartások különböző típusait részletesen tárgyalnánk, vissza kell térnünk arra a jogalkalmazási feltételre, hogy a magatartásnak autonómnak kell lennie. Az állam által kötelezővé tett magatartás esetében ez az önállóság hiányzik, ezért a vállalkozás részéről megvalósított magatartásért nem áll fenn a felelősség az EU versenyjogi szabályok alapján. Természetesen az állami intézkedésre a gazdasági szabadságok joga alkalmazandó. A Bíróság megszorítóan értelmezi az állami kötelezés, kényszerítés körét. Az adott magatartást az államnak kötelező jogi normában kell előírnia, amelytől eltérés, diszkréció nem engedélyezhető.1262 Amennyiben a tagállam nem kötelezi, hanem csak megengedi, ösztönzi vagy megkönnyíti a magatartást, akkor a vállalkozásnak autonóm magatartás kialakítására már van lehetősége és a versenyjogi tilalmak megsértéséért felelősséggel tartozik.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave