Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Eljárás hivatalból

A Bizottság sokféle csatornán keresztül értesülhet a versenyjogi jogsértésekről. Ez lehet a tagálllami versenyhatóság jelzése, az Európai Parlament képviselőinek felszólalása alapján, a Bizottság újság figyelése útján, illetve az 1/2003/EK számú tanácsi rendelet által is említett szektorális vizsgálat útján. A szektorális vizsgálat során a Bizottság egy-egy gazdasági ágazat teljes, átfogó vizsgálatát valósítja meg, vagy ágazatokon átnyúlóan a megállapodások valamely típusát is vizsgálhatja.1545 Kartellek esetében a Bizottság sokszor indít hivatalból eljárást a kartellben részt vevő, de azt felfedő vállalkozások által szolgáltatott bizonyítékok alapján (engedékenységi politika keretei között.)1546

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave