Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Titokvédelem

A Bizottság köteles az üzleti titkok, valamint bizalmas információk védelmére. A meghallgatási tisztviselő dönti el, hogy mi esik ezen kategóriába. Titokként általában gazdaságilag fontos vagy a cégen, cégcsoporton kívül ismeretlen adatot, tényt értünk. Az Elsőfokú Bíróság Postbank ügyben hozott ítélete szerint az üzleti titok fogalma alatt olyan információk értendők, amelyeknek nemcsak a nyilvánosságra hozatala, hanem az információt nyújtó személytől eltérő más jogalany részére történő továbbítása is súlyosan sértheti az előbbi érdekeit.1583 Ilyen lehet például a szakmai és/vagy pénzügyi információ egy vállalkozás know-how-jával, költségértékelési módszereivel, termelési titkokkal és eljárásokkal, ellátási forrásokkal, az előállított és eladott mennyiségekkel, piaci részesedésekkel, ügyfél- és forgalmazói listákkal, költség- és árstruktúrával és eladási stratégiával kapcsolatban. Az egyéb bizalmas információ kategóriája minden olyan, üzleti titkot nem képező információt magában foglal, amely bizalmas jellegűnek tekinthető, amennyiben feltárása jelentős kárt okozna egy személynek vagy vállalkozásnak.1584 Bizalmas információt képeznek különösen a Bizottságot informáló személyek, valamint a panaszos személye. A bizalmas információkat enyhébb védelem illeti meg, ugyanis ezek közzétehetők egy vélt jogsértés bizonyítása céljából, vagy ha a jogsértéssel gyanúsított személy előnyére szolgálnak.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave