Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A verseny torzítása és a kereskedelemre gyakorolt hatása

A Bizottság és a Bíróság álláspontja szerint egy szelektíven nyújtott állami támogatás mindig torzítja a versenyt. Amennyiben a támogatás egy vállalkozás pozícióját erősíti más olyan vállalkozásokhoz képest, amelyek az Unión belüli kereskedelemben versenyeznek egymással, akkor a versenytársra befolyást gyakorol a támogatás.1894 A támogatás lehetővé teszi annál erősebb versenypozíció fenntartását mint amellyel a kedvezményezett a támogatás hiányában rendelkezett volna. A verseny torzításáról és a kereskedelemre gyakorolt befolyásról pedig a Bíróság egy másik ügyben1895 így vélekedik:

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave