MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.)

Kriminológia - szakkriminológia


Meghatározó kutatástörténeti munkák18

A családi erőszak mérésére irányuló kutatások sorában az első meghatározó reprezentatív vizsgálatot a New Hampshire Egyetem Murray A. Straus vezette kutatócsoportja végezte 1975-ben (Straus, M. A.–Gelles, R. J.–Steinmetz, S. 1980.) a Straus által kidolgozott Conflict Tactic Scale (CTS) (Straus, M. A. 2006.)19 alkalmazásával. A kutatás jelezte, hogy a családi erőszak kiterjedten érinti az egész amerikai társadalmat, és igazolta azt is, hogy a nők kiszolgáltatottabbak és veszélyeztetettebbek. Igen magas volt a bántalmazott gyerekek aránya is, akik közül inkább (és súlyosabban) a fiúkat verték, nagyobbrészt a gyerekekkel jelentősen több időt töltő, és ezért vélhetően nagyobb stresszt megélő anyák. A Straus és munkatársai által tíz évvel később elvégzett újabb kutatás (Straus, M. A.–Gelles, R. J. 1990.) a fizikai gyermek bántalmazások legsúlyosabb formáinak csökkenését jelezte. Az adatok szerint csökkent a nőbántalmazások, és némileg a férfiakkal szembeni súlyos bántalmazások aránya is. A kutatók úgy találták, hogy a közéletben hangsúlyos legitim erőszak (punitív büntetőpolitika, halálbüntetés támogatása, fokozódó erőszak-megjelenítés a médiában, agresszív, erőszakos, kizárólagosságra törő politizálás stb.) növeli a családon belüli erőszak kockázatát és gyakoriságát is.

Kriminológia - szakkriminológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 627 5

Tankönyvünk alapvető célja a felsőoktatási hallgatók számára a kriminológia egésze, illetve egyes területei ismeretanyagának szakszerű, ugyanakkor közérthető és az olvasó számára is élvezetes bemutatása. Szerzőink az ismeretközlés és az ismeretek értelmezésének szándékával írták a kötet három nagy egységét és számtalan fejezetét. Ha az egyes témakörök ezt lehetővé teszik, akkor a szerzők - problémafelvetésként - egy-egy jogesettel vagy "hétköznapi történettel" vezetik be a tananyagrészt, és ezek után bontják ki az adott fejezetet. Amennyiben az egyes témakörök indokolják, az olvasó nemcsak utalást talál az adott tárgykör nemzetközi dokumentumaira [pl. ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió, valamint más nemzetközi szervezetek (pl. OECD) egyezményei, ajánlásai, egyéb iránymutatásai], hanem azok kriminológiai szempontból lényeges tételeit a tankönyv minden része ismerteti is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonczol-kerezsi-korinek-levay-kriminologia-szakkriminologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave