Mozaikokból egy élet
Hargittai István
Mozaikokból egy élet
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 359 6
Online megjelenés éve: 2019
Heller Ágnes Előszavából: „Hargittai életének mozaikjai nem csak az ő személyes és tudományos életének mozaikjai. Ugyanezekből a mozaikokból én még két, egymástól is különböző, bár egymást többszörösen lefedő, képet is össze tudnék rakni. A huszadik század második fele történetének képét, s ugyanezen időszak tudománytörténetének képét.” A Bevezetésből: „Pályám és egész életem során számtalan olyan pontot lehet találni, ahol hajszálon múlott az, hogy egyről a kettőre juthattam. Ha egyetlen tényezőt, mint szerencsés körülményt kell kiemelnem, ez az emberi kapcsolatok. Egy középiskolai matematika tanár, egy moszkvai professzor, egy norvég akadémikus, egy mechanikai műszerész, egy könyvsorozat szerkesztője, egy impresszionista festő képe, vagy egy lapkiadó, mind, mind hosszabb-rövidebb ideig pozitív befolyással volt pályámra. Közülük választottam ki egy csokorra valót, hogy utaljak arra a hatásra, amelyet rám gyakoroltak. ... Ezekből a portrévázlatokból ... áll össze ... egy önarckép vázlata.”