Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


78 Macrobius szerint (ld: Kommentár Cicero: Scipio álma c. művéhez, I,14,19) ez Püthagorász nézete és Philolaoszé. Platón Phaidón-jában két, a püthagoreus tanokban jártas férfiú, Szimmiász (86B) és – a keretbeszélgetésben – Ekhekratész (88D) képviseli ezt a tanítást, Szókratész (92A–95A) cáfolja.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave