Cím:
A globális és regionális integráció gazdaságtana
A globális és regionális integráció gazdaságtana

Benczes István, Kengyel Ákos, Kutasi Gábor, Nagy Sándor Gyula, Palánkai Tibor

A globális és regionális integráció gazdaságtana


Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 05 9838 5
Online megjelenés éve: 2016

A könyv a globális és a regionális integrációt komplex módon tárgyalja. Az utóbbi időszakban az integrációkutatás új irányaként jelentek meg az „összehasonlító regionális integrációs tanulmányok", tankönyvünk célja a témakör magyarországi bevezetése. Az integráció gazdaságtanának egyik alapkérdése az integráció előnyeinek és hátrányainak (cost-benefit) azonosítása és mérése, de ezen túlmenően kísérletet teszünk az integráció folyamatának, az integráltságnak, az integrációs politikák hatékonyságának, valamint az integrációérettségnek az elemzésére és mérésére is. A tankönyvet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok és a nemzetközi tanulmányok mesterszakos, valamint doktori hallgatóinak ajánljuk valamennyi magyar egyetemen. Nemcsak közgazdasági, hanem más karokon is használható, s remélhetően szélesebb szakmai és olvasói érdeklődést is kielégít.