Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában
Csépány Nikoletta
Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában
Az értő olvasás fejlesztése negyedik osztályban olvasási stratégiák és retorikai szerkezetek segítségével
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 727 3
Online megjelenés éve: 2021
ISSN 2786-0914
Hogyan ültethető át a nyelvészeti alapkutatás a mindennapok pedagógia gyakorlatába? Hogyan fejleszthető hatékonyan a szövegértés az iskolában? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Csépány Nikoletta könyve. A szerző az olvasási stratégiák elméletét, valamint a Mann és Thompson által kidolgozott retorikaistruktúra-elméletet használta fel egy általános iskolában használható fejlesztőprogram megalkotásához. A könyv részletesen bemutatja a fejlesztőcsomag kidolgozását, a próbavizsgálatokat, a feladatlapok, módszerek alakításának folyamatát. Végül azt ismerteti, hogyan valósult meg az elkészült, SROF nevet viselő program tesztelése egy budapesti általános iskola negyedik évfolyamán. Az elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása mind a nyelvészek, mind a pedagógusok érdeklődésére számot tarthat. Nem csak a tanítók, magyartanárok olvashatják nagy haszonnal a monográfiát: azoknak, az egyéb szaktantárgyakat tanító pedagógusoknak is ajánljuk, akik szeretnék, hogy diákjaik tankönyvekből tanuljanak, így különösen fontos számukra, hogy a gyerekek szövegértése javuljon.