A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban
Krepsz Valéria
A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 642 9
Online megjelenés éve: 2021
ISSN 2786-0914
A jelen monográfia a 4 és 6 éves gyermekek közléseinek akusztikai vetületét vizsgálja az időzítési és a spektrális jellemzők elemzése alapján. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan változnak a fenti paraméterek óvodás korban, keresztmetszeti összevetés alapján felnőttnyelvi értékekkel összevetve. A kutatás fontosságát az adja, hogy a beszédképző szervek a közlések létrehozása során egymással finoman összehangolt mozgást végeznek. Kezdetben a gyermekek artikulációja nagy és még kevésbé pontos mozdulatokból épül fel, a motoros vezérlés gyakorlatlanságából adódóan gyakori a célalulmúlás beszédükben. Később a beszédképző szervek anatómiai szempontból az életkor előrehaladtával méretükben és működésükben is változnak, a gyermekek artikulációja akusztikai-fonetikai szempontból a felnőttekéhez hasonlóvá válik. A monográfiában bemutatott elemzés új információkkal szolgál a gyermeknyelvi sajátosságok leírásához, gazdagítja az anyanyelv-elsajátítás viszonylag kései szakaszáról szerzett tudásunkat, így mind a nyelvészek, mind a gyakorlati szakemberek érdeklődésére számot tarthat.