Korondi Péter

Csúszómód-szabályozás a teljesítményelektronikában és mechatronikában

Egyetemi tankönyv


Következtetések

A 7.8. ábrán láthatjuk, hogy a pozíció időfüggvénye kicsit töredezett. Ennek az az oka, hogy a mért sebességjel nagyon zajos, és lépcsőzetesen változik. Hangsúlyozzuk, ez csupán mérési zaj, maga a sebesség nem ugrálhat így. Ezt a zajos, lépcsőzetesen változó jelet visszacsatoljuk a csúszófelület kiszámításakor, és ezért ez visszahat a pozíciójelre is. A lépcsőzetes változás a trajektórián is látszik. Ez a lépcsőzetesen változó zaj teljesen elfedi a szükségszerűen meglévő csattogást. Az s(t) = 0 egyenestől mért távolság időfüggvényéből látszik, hogy a csúszómód kb. 0,2 sec után bekövetkezett. A szabályozó algoritmust kiegészíthetjük a sebesség szűrésével. Ez hallgatói feladat, így a részleteket nem közöljük, csak a mérési eredményt (7.9. ábra). Jól megfigyelhető, hogy a pozíció időfüggvénye sokkal simább, mint az előző mérésnél. Fontos különbség látható a beavatkozó jel időfüggvényében. A szűrés hatására a kapcsolási frekvencia jelentősen lecsökkent. Ennek magyarázata az, hogy a szűrő nem modellezett dinamikaként viselkedik, és a 4.6. ábrán bemutatott jelenség zajlik le. A szűrő vágási frekvenciájának megválasztásánál két ellentétes követelményre kell tekintettel lenni. Egyrészt a mérési zajt el kell nyomni, másrészt a 4.6. ábrán látható a jelű görbe hirtelen változásaira jellemző frekvenciákat át kell engedni. Ezt a két ellentétes követelményt elvileg sem lehet egyidejűleg teljesíteni. Az első hallgatói mérési feladat az optimális szűrő kiválasztása.

Csúszómód-szabályozás a teljesítményelektronikában és mechatronikában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 100 4

Hivatkozás: https://mersz.hu/korondi-csuszomod-szabalyozas-a-teljesitmenyelektronikaban-es-mechatronikaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave