Navracsics Judit, Bátyi Szilvia (szerk.)

Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények I.

Nyelvoktatás, nyelvelsajátítás, nyelvhasználat, fonetika és fonológia


Az ejtési tapasztalat hozzáférhetősége az egyes beszédhangokban, illetve beszédhangcsoportokban

A prototipikus mássalhangzók esetében általában – még ha tévesen is, de – valamilyen módon érzékelhetőnek és azonosíthatónak tűnik az a pont az artikulációs csatornában, ahol az adott beszédhang képzéséhez szükséges szűkület vagy akadály létrejön, azaz a képzés helye. Ez azt jelenthetné, hogy a tanuló a saját ejtésének megfigyelésével akár saját maga is ráébredhet(ne) a jellemzésben használt képzésihely-kategóriák és az ejtés fiziológiai valóságának összefüggéseire – ezt a feltevést saját személyes és oktatási tapasztalataink azonban nem támasztják alá. Az azonban várható, hogy a beszédképző szervek érintkezéséből származó szenzoros élmények segíthetik azt a folyamatot, amely során a tanuló elsajátítja a képzési jellemzők rendszerét, és megtanulja jellemezni a mássalhangzókat ezek mentén a kategóriák mentén, hiszen a saját tapasztalatára építve, a tapasztalathoz a megfelelő szaknyelvi elemeket hozzárendelve rávezethető ezekre.

Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 873 7

A tanulmánykötet a XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelvek, nyelvváltozatok, következmények” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben található a plenáris előadás (a két- és többnyelvű fejlődésről 5 éves korig) szövege, valamint a nyelvoktatás, nyelvelsajátítás, nyelvhasználat, fonetika és fonológia területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/navracsics-batyi-nyelvek-nyelvvaltozatok-kovetkezmenyek-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave