Keserű Barna Arnold

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére


A hozzáférés és haszonmegosztás elve (access and benefit-sharing, ABS)

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a Biológiai Sokféleség Egyezmény óta a hozzáférésen és haszonmegosztáson (access and benefit-sharing, a továbbiakban: ABS) alapuló rendszer kulcsfogalommá vált a fenntartható fejlődés körében, és gyakran tekintik a fenntartható fejlődés eszméje példaértékű manifesztumának. A genetikai erőforrásokhoz kötődő tudományos célú kutatás és fejlesztés, valamint az ebből eredő kommercializáció által termelt hasznok megosztása egyaránt kedvez a környezeti, társadalmi és gazdasági fejlődésnek. Az ABS-rendszerbe vetett bizalmat néhány olyan korábbi eredményes együttműködés szülte, amelyben egyaránt pozitív hozadékkal gazdagodtak az erőforrást biztosító, az azt felhasználó és a kereskedelemben közreműködő felek. A Biológiai Sokféleség Egyezmény hatálybalépése óta azonban nem sikerült globális szintű és valamennyi típusú genetikai erőforrásra kiterjedő ABS-rendszert működésbe hozni. Részterületeken már jelentkeztek nagyon jelentős sikerek, ahogy azt fentebb az ITPGRFA-multilaterális-mechanizmusánál említettem az élelmezési és mezőgazdasági célú növények kapcsán, de a minden területre kiterjedő ABS-koncepció eddig nem vált valóra. Az egyes szereplők között ugyanis nincs meg a szükséges konszenzus ahhoz, hogy egy ilyen globális és átfogó rendszer létrejöhessen. A genetikai erőforrásokat biztosító felek elsősorban a visszaélésektől tartanak, a kutatóintézetek és az ipari szereplők pedig a bizalmatlanságot, az önkényes és kiszámíthatatlan hozzáférési eljárásokat sérelmezik.1

A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 963 5

A nemzeti és nemzetközi politikai közbeszédben egyre újabb területek jelennek meg a fenntartható fejlődés zászlaja alatt, ezzel együtt pedig a fenntarthatóság a hétköznapi életünkben is egyre több helyen jelen van, és a figyelem középpontjába kerül. A fenntartható fejlődés ugyanakkor a tudományban is jelentős fokmérővé vált, és minden tudományterület igyekszik saját magát is a fenntarthatóság jegyében újradefiniálni, és a fenntartható fejlődést szolgálni. Jelen írást is az újradefiniálás igénye ihlette. A jognak is reflektálnia kell a környezetünkben tapasztalható tudományos és társadalmi változásokra, amelyek folyamatosan kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit. A reflexió még a jog rendszerén belül is számos eszközzel támogatható, amelyek közül e könyv a szellemitulajdon-jogok világát mutatja be a fenntartható fejlődés szemüvegén keresztül.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keseru-a-fenntarthato-fejlodes-hatasa-a-szellemitulajdonvedelem-rendszerere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave