Habók Anita

Oktatási módszerek alkalmazása a tanításban


Az előadás módszere

Az oktatási módszerek a tanítási folyamat állandó alkotóelemei és annak minden fázisában jelen vannak. Falus és Szűcs (2022, 547) meghatározása nyomán „az oktatás folyamatnak mint cselekvéssornak állandó, ismétlődő összetevői, részcselekvéssorai, a tanár és tanuló tevékenységének részei, amelyeket különböző célok érdekében eltérő stratégiába szerveződve alkalmaznak”. Eszerint a stratégiák magukba foglalják azokat a módszereket, amelyek segítségével megvalósíthatóak. A módszerek végrehajtását az eljárások segítik, és ezek az oktatásszervezési munkaformákra épülnek. Vegyünk egy példát: Az adaptív oktatás stratégiája különböző tudásszintű és/vagy képességű, tanulási stílusú és motivációjú tanulók számára biztosít különböző nehézségi szintű oktatási tananyagot, amelynek elsajátításával tudásszint-emelkedést szeretnének elérni minden tanuló esetében a saját tanulási jellemzőihez viszonyítva. Ez alapján az adaptív tanulási stratégia megvalósítható a kooperatív tanulási módszer segítségével, amely a csoportmunkára mint szervezési munkaformára épül. Egy stratégia megvalósításához azonban többféle módszert is használhatunk, például az említett adaptív oktatási stratégiához alkalmazható a magyarázat és a szemléltetés módszere is egyéni munkaforma használatán keresztül. Az oktatási módszereket és a szervezési formákat a tanár választja ki az oktatási környezettől, a tantárgytól és a tananyag céljától függően az adott tanulócsoport jellemzőihez (a tanulók életkora, ismeretei, és képességei) igazítva, hogy a leghatékonyabb tanulási eredményt érjék el.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 043 9

Az oktatási módszerek a tanítási-tanulási folyamat minden formájában jelen vannak a tananyag különböző típusú átadása révén. A tankönyv áttekintést nyújt azokról a nagycsoportos tanítási módszerekről, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő az osztálytermi tanítás-tanulás során, vagyis az előadás és magyarázat módszeréről. Hozzájuk kapcsolódóan kitér a szemléltetés jellemzőinek ismertetésére is. Ezen túl bemutatja azokat a csoportmódszereket, amelyek az általános és középiskolai tanításban a leginkább alkalmazottak, ilyen például a projektmódszer, a kooperatív tanulási módszer, a problémaalapú tanulási módszer, a kutatásalapú tanulási módszer, vagy a vita módszere, és említi a játékalapú tanulási módszert is. A módszerek elméleti összefoglalója az egyetemi tanórai előadások mellé kiegészítést ad azon tanárszakos és pedagógiaszakos egyetemi hallgatók számára, akik tanári szemszögből először ismerkednek a módszerek alapjaival.

Hivatkozás: https://mersz.hu/habok-oktatasi-modszerek-alkalmazasa-a-tanitasban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave