MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Dienes Zoltán

Mitől tudomány a pszichológia?


Kuhn versus Popper

Kuhn és Popper valójában sok mindenben egyetértett, ami az alapokat illeti. Mindketten úgy gondolták, hogy a megfigyelések elmélet által terheltek; hogy egy tudományos elméletnek cáfolhatónak és tesztelhetőnek kell lennie (Kuhn szerint a megfigyelések és az elméletek össze nem egyeztethetősége a tudományos forradalmak legfőbb kiváltó oka); hogy egy elmélettel kapcsolatos nehézségek nem vezetnek feltétlenül az elmélet feladásához; hogy lehetetlen egy cáfolatot teljes bizonyossággal elfogadni; hogy nem létezik az elméletek közötti választást biztosan eldöntő, általánosan alkalmazható algoritmus; hogy a tudomány nem az igazságok halmazának folytonos gazdagításával, hanem alapvető fogalmi váltásokkal halad előre; és hogy a kutatások hátterében általános metafizikai feltevések állnak, melyek megdönthetők. Sőt, Kuhn (1970) megjegyezte, hogy nézetei majdnem minden esetben szinte teljesen megegyeznek Sir Karl nézeteivel. Másrészről kettejük megközelítése mélységesen különbözőnek tűnik; Popper például úgy írta le a kuhni normál tudományt, hogy az „veszélyt jelent a tudomány, sőt, az egész civilizációnk számára” (1970, 53.). Mi volt a különbség Kuhn és Popper között? Worrall (2003) szerint a fő gyakorlati különbség kettejük között eltérő stratégiájukkal kapcsolatos: míg Kuhn szerint a kísérleteket a központi feltevéseket elfogadva kell megtervezni úgy, hogy a kiegészítő hipotéziseket – és így a kiegészítő hipotézisek kiötlésében a tudós leleményességét – lehessen tesztelni; addig Popper, úgy tűnik, azt gondolta, hogy a kísérlet tervezése során a kutatónak nem a kiegészítő hipotéziseket, hanem a központi feltevéseket kell szem előtt tartania és a cáfolat lehetőségének kitennie. Azért mondom, hogy „úgy tűnik”, mert Popper nem tett különbséget a kiegészítő hipotézisek és a központi feltevések között, Kuhn viszont igen. Mindazonáltal Popper példáira elsősorban a központi és nem a periferikus nézetek cáfolati kísérlete jellemző, ráadásul kétségkívül úgy gondolta, hogy a központi nézeteket bármikor ki lehet tenni a cáfolat lehetőségének. A gyakorlatban a tudósok mindkettőt cáfolni próbálják különböző alkalmakkor; így lehet, hogy ez a különbség Kuhn és Popper között nem más, mint a félig teli és a félig üres pohár közötti különbség.

Mitől tudomány a pszichológia?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 843 9

Mitől tudomány a pszichológia? Milyen logika húzódik meg a pszichológiai kutatások mögött?

Alapvető fontosságú könyvében Dienes Zoltán a tudományfilozófia és a statisztika kulcsproblémáit mutatja be, melyek közvetlenül és húsba vágóan érintik a pszichológiai kutatás gyakorlatát. A könyv a kutatás és pszichológiaoktatás szempontjából megkerülhetetlen, a hallgatók számára mindeddig nem vagy nehezen hozzáférhető elméleti viták és nagy hatású gondolkodók köré épül. Dienes világos és gördülékeny stílusban ismerteti Popper, Kuhn és Lakatos, Neyman és Pearson, Bayes, Fisher és Royall elképzeléseit.

Széles körű tanítási tapasztalatából kiindulva a szerző példáit a pszichológia tudományos gyakorlatából meríti, így a könyv mind a pszichológiai kutatásmódszertan, mind pedig az elméleti és történeti témákkal foglalkozó szemináriumok és előadások ideális segédkönyve.

Azoknak az érdeklődő haladó tanulóknak és kutatóknak, akik használni szeretnék a könyvben bemutatott statisztikai megközelítéseket, a következő internetes oldalt javasoljuk: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Zoltan_Dienes/inference/.

"Egy jó tankönyv legyen jól tanulható, tanítható és számon kérhető. Ez a könyv mindhárom követelményt maximálisan kielégíti, ezenkívül nemcsak tanulságos, hanem szórakoztató olvasmány is: a klasszikus angol humor legkiválóbb hagyományaira épül." (Mérő László)

Hivatkozás: https://mersz.hu/dienes-mitol-tudomany-a-pszichologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave