Fülöp József

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.


Disztén-(kloritoid-)muszkovit pala

Nagy nyomáson és alacsony hőmérsékleten hidrotermális hatásra retrográd metamorfózis (diaftorézis) ment végbe, amelynek legkorábbi ásványátalakulásaként az andaluzit (esetleg a szillimanit) rovására apró léces, vagy lécköteges megjelenésű disztén képződött. Ezzel közel egyidejűleg megkezdődött szinte valamennyi fő ásvány muszkovitosodása (szericitesedése) is. Mindezek hatására viszonylag gyorsan áldozatul esett az andaluzit, a szillimanit és a földpát (főleg az ortoklász, ill. a mikroklin). Az átalakulás ezen szakaszához csatlakozva — a hőmérséklet további csökkenésével — az apró, léc alakú kloritoid is megjelenik. A retrográd metamorfózis első szakasza tehát a jellegzetes ásványos alkotórészek alapján disztén-(kloritoid-)szericit pala, amely az Óbrennbergi Csillámpala többi kőzetváltozatával szoros összefüggésben található.

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 038 0

A Magyarország geológiája: Paleozoikum I. című kötet Északnyugat-Magyarország paleozóos képződményeinek szintézise. Nagy súlyt kapott a földtani megismerés története és a lehetőleg teljes irodalomjegyzék. Önálló fejezetek a rétegtani egységek elterjedésének, településének és tagolásának ismertetése, a földtani kifejlődés jellemzése, a bio- és litosztratigráfiai értékelés, a fejlődéstörténet és az ősföldrajzi kapcsolatok. Jelentőségének megfelelően a gyakorlati hasznosítás témája is tárgyalásra kerül. A könyv sajátos értéke a földtani alapszelvények kiemelt bemutatása, valamint a nagyszámú ábra és fotótábla.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fulop-magyarorszag-geologiaja-paleozoikum-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave