Fülöp József

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.


Kloritoid-muszkovit pala

A retrográd metamorfózis következő fokozata a disztén eltűnése, kloritoidképződés és a szericitesedés uralkodóvá válása. Kisebb-nagyobb öszszefüggő szericitmezők alakultak ki, belsejükben kloritoid lécek hálózatával. A kloritoid keletkezésében a disztén (és esetleg a staurolit) átalakulása mellett a biotit szericitesedése is szerepet játszott. A kvarc és a gránát (almandin) mennyisége növekedett, ugyanakkor a földpáté és a biotité csökkent. A biotit átalakulásakor felszabaduló Fe és Ti apró opak ásványok (ilmenit, rutil stb.) keletkezéséhez vezetett. A kloritoid-szericit pala az Óbrennbergi Csillámpala tagozat jelentős hányadát alkotja. Elterjedt megjelenési formája alapján — a korábban tárgyalt diszténes csillámpalával együtt — „sávos csillámpala”-ként is említik ([3]C).

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 038 0

A Magyarország geológiája: Paleozoikum I. című kötet Északnyugat-Magyarország paleozóos képződményeinek szintézise. Nagy súlyt kapott a földtani megismerés története és a lehetőleg teljes irodalomjegyzék. Önálló fejezetek a rétegtani egységek elterjedésének, településének és tagolásának ismertetése, a földtani kifejlődés jellemzése, a bio- és litosztratigráfiai értékelés, a fejlődéstörténet és az ősföldrajzi kapcsolatok. Jelentőségének megfelelően a gyakorlati hasznosítás témája is tárgyalásra kerül. A könyv sajátos értéke a földtani alapszelvények kiemelt bemutatása, valamint a nagyszámú ábra és fotótábla.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fulop-magyarorszag-geologiaja-paleozoikum-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave