Fülöp József

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.


Fertőrákosi Amfibolpala formáció

A Fertőrákosi Amfibolpala formációt amfibolit, amfibolpala és biotitpala (biotit-plagioklász gneisz) kőzettestek alkotják. A Fertőrákosi Metamorfit összlet mintegy 600 m vastagságban feltárt bázis rétegcsoportját képviselik. Az amfibolpala gyakori közbetelepülésként a Fertőrákosi Csillámpala Gödölyebérci tagozatában és alárendelten az Újhegyi Csillámpala tagozatban is megjelenik.

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 038 0

A Magyarország geológiája: Paleozoikum I. című kötet Északnyugat-Magyarország paleozóos képződményeinek szintézise. Nagy súlyt kapott a földtani megismerés története és a lehetőleg teljes irodalomjegyzék. Önálló fejezetek a rétegtani egységek elterjedésének, településének és tagolásának ismertetése, a földtani kifejlődés jellemzése, a bio- és litosztratigráfiai értékelés, a fejlődéstörténet és az ősföldrajzi kapcsolatok. Jelentőségének megfelelően a gyakorlati hasznosítás témája is tárgyalásra kerül. A könyv sajátos értéke a földtani alapszelvények kiemelt bemutatása, valamint a nagyszámú ábra és fotótábla.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fulop-magyarorszag-geologiaja-paleozoikum-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave