Nyomárkay István

Szláv szomszédaink


Más típusú szláv nyelvi hatás. Utánzások. Szláv tükörszavak a magyarban

Eddig jövevényszavakról beszéltünk, amelyek átadó nyelvbeli szóalakjai a magyar nyelv szabályainak megfelelően fokozatosan illeszkedtek be nyelvünkbe. Van azonban a külső szükséglet diktálta nyelvi hatásoknak az átvételtől különböző, talán magasabb szintű, mindenesetre saját szókincsre támaszkodó módja, nevezetesen az átadó vagy mintanyelv szavainak és kifejezéseinek saját nyelvi eszközökkel (szavakkal, szókapcsolatokkal) történő utánzása, azaz az átvevő nyelvre (magyarra) fordítása. Az ily módon keletkezett szavakat nevezzük tükörszavaknak. Ez a meghatározás szemléletessége dacára sem teljesen pontos, hiszen a tükörben a jobb és a bal oldalt fordítva látjuk, a tükörfordítás pedig nem a szó fizikai értelmében vett tükrözés, hanem elemről elemre megfelelő utánzás. Ezeket az utánzásokat találóan nevezi a francia calque-oknak (kalk), azaz mész- vagy gipszutánzatokhoz hasonló nyelvi jelenségeknek. A tükörszavak nem egyszerű átvételek, kölcsönzések, hanem tudatos szóalkotások. A magyar nyelv szláv tükörszavait Kiss Lajos dolgozta fel; az ő felosztása és példái nyomán – esetenként kiegészítésekkel – ismertetjük ennek a nyelvi hatásnak a nyelvünkben gyökeret vert, máig élő eredményeit. Tekintettel arra, hogy a nyelvek közötti kapcsolatnak ezek a megnyilatkozásai bonyolultabbak, mint a szókölcsönzések, több kutatóval együtt Kiss Lajos is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a különböző nyelveknek azok a szavai, amelyek egymás fordításának látszanak, létrejöhettek egymástól függetlenül, idegen példa közrejátszása nélkül is, pusztán közös szemléletmód alapján. (Erre fentebb már hoztunk példát; ilyen az ország (uruszág) – gosudarstvo – państwo esete is.)

Szláv szomszédaink

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 130 1

Vajon ismerjük-e szomszédainkat: a horvátokat, szerbeket, szlovénokat, szlovákokat és ukránokat? Hogyan fejlődtek a szláv nyelvek? Hol volt a szlávok őshazája? Értjük-e, ha egy szláv vendégünk uzsonnára cseresznyét, vacsorára pecsenyét kér? És értik-e a szlávok, ha azt mondjuk: „Az ország érseke a sátorban virraszt"? Hogyan látnak minket szláv szomszédaink? És mi hogyan látjuk őket?

A Pont könyvek sorozat új darabja, a Szláv szomszédaink érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyomarkay-szlav-szomszedaink//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave