MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Nyomárkay István

Szláv szomszédaink


Az európai nyelvek szellemi rokonsága

Ha kissé tágítjuk a kört, és nem csak a közép (kelet)-európai nyelveket vesszük tekintetbe, több olyan szóra és kifejezésre figyelhetünk fel, amelyek azonos vagy legalábbis nagyban hasonló világképen, a valóság rokon gondolkodást tükröző szemléletén alapulnak. Alapjában véve ebben áll a már említett „szellemi rokonság”. Vegyünk egy példát: vonat szavunk ’vasúti szerelvény’ jelentésben először 1840-ben fordul elő. Ez a jelentés a német Zug mintájára alakult ki, és a húzás, a vonás cselekvésének, történésének, tehát annak a funkciónak a képe dominál, amelyet a vonat ellát. A vonathoz és a Zughoz hasonló szemléleten alapul a cseh és a horvát vlak is, amely szintén a ’húz, von’ jelentésű igéből képződött. A csehben és a horvátban azonos szláv szó, a magyarral együtt német mintát követ, azaz a minta- vagy utánzott nyelv világképe húzódik meg mögöttük. (Megjegyzendő, hogy mind a német, mind a magyar szó a konkrét cselekvés jelentésében korábban is használatos volt. A huzatot kissé régiesen néha ma is „légvonat”-nak nevezik. Aki sokat iszik és mohón, arra azt mondjuk, hogy „jó cúgja van” stb.). Látszólag más, konkrétabb szemléleti hátterű az orosz vagy a szerb nyelv ’vonat’ jelentésű szava, az eredetileg ’szekér’ jelentésű voz. Ebben az esetben a minta valószínűleg a francia train volt, amely a traîner ’húz’ igéből alakult ki, végső forrása pedig az ugyancsak ’húz, von’ jelentésű latin traho. Egyfelől jól látszik tehát a német–magyar–cseh–horvát, másfelől a francia–orosz „szellemi rokonság”. Persze az oroszban ’vonat’ jelentésben ma пoeзд használatos, amelyben egy cselekvés, egy folyamat, az utazás képzete fejeződik ki. Vegyünk még egy konkrét példát, az ’ablak’ megnevezését. Az európai nyelvek többségében az ablak nem más, mint ’falba vájt nyílás’. Ez a jelentése a latin fenestra, a német Fenster, a francia fenêtre, a szláv oblok, a magyar ablak szavaknak. Az angol window metaforikus, mivel eredeti jelentése ’windauge’ (’a szél, a levegő [érzékelésére szolgáló] szem’), amely már az ablak tényleges funkciójára, nevezetesen a látásra, a kilátásra is utal. Ugyanez a szemlélet rejlik a horvát és szerb prozor mögött, amelynek alapigéje a ’lát, átlát’ jelentésű (pro)zrěti.

Szláv szomszédaink

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 130 1

Vajon ismerjük-e szomszédainkat: a horvátokat, szerbeket, szlovénokat, szlovákokat és ukránokat? Hogyan fejlődtek a szláv nyelvek? Hol volt a szlávok őshazája? Értjük-e, ha egy szláv vendégünk uzsonnára cseresznyét, vacsorára pecsenyét kér? És értik-e a szlávok, ha azt mondjuk: „Az ország érseke a sátorban virraszt"? Hogyan látnak minket szláv szomszédaink? És mi hogyan látjuk őket?

A Pont könyvek sorozat új darabja, a Szláv szomszédaink érthető és logikus válaszokkal szolgál, határozott pontokat téve a kérdőjelek helyére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyomarkay-szlav-szomszedaink//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave