Fazekas Tamás

Pitvarlebegés


A pitvarlebegés körébe tartozó tachycardiák csoportosítása

A hagyományos klasszifikáció a ritmuszavar/tachycardia klinikai és EKG-jellemzőinek leírásán alapult (pitvari frekvencia, a P-hullám morfológiája a 12 elvezetéses testfelszíni EKG-n, a ritmuszavar előfordulásának gyakorisága). Az AFl mechanizmusának pontosabb megismerésével, a sebészeti és katéterablatiós módszerek kifejlesztésével új, anatómiai és (pato)fiziológiai tulajdonságokon nyugvó rendszerezés vált szükségessé, amely a transzkatéteres beavatkozás(ok) megtervezését és kivitelezését is segíti, és a jövőben megszerzett új ismereteket is képes (lesz) integrálni. Az AFl fogalma és terminológiája ilyeténképpen kibővült és ma már magában foglalja a pitvari macroreentry-tachyarrhythmiák (MRT) összességét (1. táblázat).

Pitvarlebegés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 911 5

A pitvarfibrilláció prevalenciája az Európai Unió 55 évnél idősebb populációjában folyamatosan emelkedik, s hasonló trend jellemzi a pitvarfibrillációnál ritkább pitvarlebegést, amelynek nevezéktana, etiopatogenetikai és klinikai spektruma az utóbbi tíz évben teljesen átalakult. A szerzők ismertetik a pitvarlebegés történetét, a macroreentry-tachycardiák új klasszifikációját, epidemiológiáját, etiopatogenezisét, EKG-differenciáldiagnosztikáját, valamint a gyógyszeres, transoesophagealis ütemszabályzó és transzkatéteres ablatiós terápia módozatait. A könyv nem csupán belgyógyász kardiológusoknak, hanem a sürgősségi és intenzív betegellátó osztályokon tevékenykedő kollégáknak az érdeklődésére is számot tarthat, a beteggel először találkozó háziorvosokról nem is szólva, akiknek elsőrendű föladata a jó „betegút” kijelölése, az új keletű vagy rekurrens supraventricularis tachyarrhythmiában szenvedő betegek kardiológiai/szív-elektrofiziológiai központba irányítása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fazekas-pitvarlebeges//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave