Török Ádám, Szanyi Miklós (szerk.)

Trendek és töréspontok

Világgazdasági tükör


12.5. A kereskedelemből származó alternatív előnyök

 • A termékválaszték növekedése növeli a fogyasztói jólétet, akár az ideális termék, akár a változatosságot kedvelő fogyasztó modelljét alkalmazzuk a keresleti oldalon.
 • A kreatív rombolás: az ágazaton belüli heterogén vállalati struktúra esetén a piacnyitás a legalacsonyabb termelékenységű vállalatok kilépésre kényszerítésével, míg a magasabb termelékenységű vállalatok számára nagyobb piacok biztosításával (így átlagköltségeik csökkentésének további lehetőségeivel) – a technológiai fejlődéshez hasonló módon – növeli az adott ágazat termelékenységét, még tényleges technológiai előrelépés nélkül is.
 • A kereskedelem képes lehet a vállalati piaci erő csökkentésére (alacsonyabb árak, árrések), következménye lehet az iparági és vállalati termelékenység endogén növekedése.
 • Az alkalmazkodási költségek eltérőek lehetnek (ágazatokon belül [lásd az ún. sima alkalmazkodás hipotézisét] és ágazatok között); viszont a legújabb eredmények szerint – már mérhető módon is – nemcsak mennyiségiek lehetnek, hanem minőségiek is.180
 • Az offshoring hatása: a munkahelyek elvesztéséből származó negatív hatásokat ellensúlyozhatják a termelékenység növekedéséből származó pozitív output- és foglalkoztatási hatások, míg a tényezők és a feladatok közötti hatások előjele nem egyértelmű.
 • A kereskedelmi forgalomra gyakorolt sokkok nagysága: a pozitív hatások erősebbek a már kezdetben is versenyképes vállalkozásokra, míg negatívak a többiekre.
 • Regionális integrációk.
 • A Bhagwati-féle spagettis tál, a regionális integráció mint lépcsőfok vagy akadály.
 • Az integrációk esetében megkülönböztethetünk:
  • vertikális mélységet (az intrakereskedelem arányának növekedésével az extráéhoz képest)181 és
  • horizontális mélységet (WTO+ és WTO-extra típusú egyezményeket, amelyeknél a növekvő mélység a multilaterális rendszer jelenlegi problémáihoz hasonló kérdéseket hoz a felszínre,182 valamint a globalizációs trilemmát is felerősíti).
 • Rodrik (2018c) a politikailag beágyazott nagy cégek önérdekkövető, járadékvadász magatartásának eredményeként (is) tekint az integrációkra az esetleges pozitív hatásaik mellett.

Trendek és töréspontok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 354 1


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

„Ajánlót írni amolyan képzeletbeli, barátságos megszólítása a könyvet böngésző Olvasónak. Meghívás párbeszédre, együtt gondolkodásra, vitatkozásra. A Világgazdasági Tudományos Tanács 2018-ban történt újraalapítása a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére maga is e cél érdekében történt. Próbáljuk közösen megérteni a sorsunkat meghatározó világgazdasági folyamatokat! Vitassuk meg a szakemberek által felvázolt problémák szakpolitikai tanulságait!

A meghívó kétségtelenül szelektív, elsősorban azoknak szól, akik nem feltétlenül a saját nézeteiket szeretnék megerősíteni az olvasás során, hanem készek eltérő nézőpontok mérlegelésére. A kötetbe szerkesztett tanulmányok a közgazdászok Szent Gráljának: a gazdasági fejlődésnek különösképpen izgalmas kérdéseire keresnek válaszokat. Hogyan kapcsolódnak a műszaki fejlődés során végbement technológiai forradalmak a hosszú távú gazdasági ciklusokhoz? Miképpen tudjuk ösztönözni a gazdaságban zajló innovációs folyamatokat? Mik lehetnek a titkai a gazdasági növekedés különleges mintázatainak, Japán és Dél-Korea felzárkózásának, Kína nagy ugrásának? Milyen okokkal magyarázhatók a kudarcok, a lemaradások és visszaesések? Létezik-e a közepes jövedelem csapdája, és hogyan lehet belőle kimenekülni? Mi történik és mi fog történni az orosz gazdaságban? Milyen hatása lehet a világgazdaságra az ott várható fejleményeknek? Mi történik a világkereskedelemben a globalizálódó világban, amikor újraélednek a bezárkózást és protekcionizmust erősítő kereskedelempolitikai reflexiók?

Kedves megszólított Olvasó! Kérem, ha izgalmasnak tartja a kérdéseket, olvassa el a könyvet, és kövesse az MTA Világgazdasági Intézet honlapján a remélhetően folytatódó vitasorozat további előadásait és hozzászólásait!”

Fazekas Károly, főigazgató, MTA KRTK

„A kötet a 2017-ben újjászervezett Világgazdasági Tudományos Tanács munkálatainak első terméke. A Tanács a korábbi szervezési struktúrát és működési gyakorlatot újította fel, ami az MTA Világgazdasági Intézete mellett működött, s a nemzetközi gazdasági elemzések megvitatásában és a gyakorlati politikai válaszok kidolgozásában a különféle akadémiai, egyetemi, vállalati és kormányzati szervek szakértőit tömörítette. Hagyományosan törekedett a szűk kormányzati és politikai érdekeken túllépni, a kérdéseket a maguk komplexitásában és ellentmondásosságában közelíteni, az érdekek ütköztetésével és sokszínűségének elismerésével biztosítani az össznemzeti érdekeknek megfelelő válaszok kialakítását.

A kötet három fő témát elemez. Kiemelendő az innováció komplex megközelítése. Az innováció fő hajtóereje a piaci verseny, ugyanakkor feltételezi a szereplők együttműködését, valamint a társadalmi, intézményi és politikai rásegítést. Magyarország számára mind felzárkózás, mind a jövőbeni kapcsolatok szempontjából különösen érdekes a kínai és az orosz modell jövője: hogyan képes Kína a legfejlettebb országok sorába lépni, s milyen esélye van Oroszországnak arra, hogy globálisan versenyző gazdasággá váljon? Az elmúlt időszakban a világkereskedelem ingatagsága és egyensúlyproblémai fokozódtak, ami súlyos feszültségek és bizonytalanságok forrása. A kereskedelmi háborúk, különösen Kína és az USA között súlyos fenyegetést jelentenek a világgazdaságnak, egyúttal a rendkívül nyitott magyar gazdaságnak is.

A tanulmányokat magas elméleti színvonal és a gyakorlati orientáltság jellemzi. Igazolják, hogy nem megalapozottak azok a hiedelmek és vélemények, amelyek kétségbe vonják az akadémiai hálózat − és általában a társadalomtudományi kutatások − színvonalát és hasznosságát.”

Palánkai Tibor

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-torok-trendek-es-torespontok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave