Bartha Tamás, Majzik István

Biztonságra tervezés és biztonságigazolás formális módszerei


Időzített automaták modellellenőrzése

A modellellenőrzés fő célja, hogy igazolja (vagy cáfolja) a modell követelményspecifikációnak való megfelelését. A modellhez hasonlóan a követelményspecifikációt is formálisan jól meghatározott és gépileg feldolgozható nyelven kell kifejezni. Számos ilyen logika létezik a szakirodalomban; ezek közül az Uppaal a TCTL (időzített CTL) egyszerűsített változatát5 használja.

Biztonságra tervezés és biztonságigazolás formális módszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 291 9

Jelen jegyzet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Autonóm járműirányítási mérnök MSc mesterszak képzéséhez készült kiegészítő tananyagként. Az autonóm járművek a jövőben olyan mértékben alakítják át a közlekedéssel kapcsolatos társadalmi elvárásokat, és ennek kapcsán biztonságos működésükkel kapcsolatban olyan elvárások fogalmazódnak meg, hogy a jegyzetben ismertetett biztonságigazolási módszerek egyre jobban integrálódni fognak a járműmérnöki gyakorlatba. Jegyzetünk megalapozó tankönyvnek tekinthető a formális módszerek mérnöki alkalmazása területén: bevezet a legfontosabb formális leírási módok használatába, segít a rendszerek modellezésének megértésében és elsajátításában, és bemutatja a modellellenőrzés legfontosabb módszereit.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bartha-majzik-biztonsagra-tervezes-es-biztonsagigazolas-formalis-modszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave