Bartha Tamás, Majzik István

Biztonságra tervezés és biztonságigazolás formális módszerei


Modellellenőrzés

A modellellenőrzés folyamatát az 5.1. ábra mutatja be. A korábban leírtaknak megfelelően a bemenetek az adott fejlesztési fázis eredményeként előállt modell (itt Kripke-struktúra formájában), valamint az ellenőrizendő tulajdonság (itt LTL vagy CTL temporális logikai kifejezésként formalizálva). A modellellenőrző eszközben implementált algoritmus eredménye vagy pozitív eredmény (élő jellegű tulajdonság esetén mintaviselkedéssel demonstrálva), vagy negatív eredmény (biztonsági tulajdonság esetén ellenpéldával demonstrálva).

Biztonságra tervezés és biztonságigazolás formális módszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 291 9

Jelen jegyzet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Autonóm járműirányítási mérnök MSc mesterszak képzéséhez készült kiegészítő tananyagként. Az autonóm járművek a jövőben olyan mértékben alakítják át a közlekedéssel kapcsolatos társadalmi elvárásokat, és ennek kapcsán biztonságos működésükkel kapcsolatban olyan elvárások fogalmazódnak meg, hogy a jegyzetben ismertetett biztonságigazolási módszerek egyre jobban integrálódni fognak a járműmérnöki gyakorlatba. Jegyzetünk megalapozó tankönyvnek tekinthető a formális módszerek mérnöki alkalmazása területén: bevezet a legfontosabb formális leírási módok használatába, segít a rendszerek modellezésének megértésében és elsajátításában, és bemutatja a modellellenőrzés legfontosabb módszereit.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bartha-majzik-biztonsagra-tervezes-es-biztonsagigazolas-formalis-modszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave