Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


Az indulatszó

Az indulatszók jelentős része érzelemmel, illetve érzékeléssel kapcsolatos indulathangokból fejlődött ki, és emellett többé-kevésbé rögzített és hagyományozódó hangalakkal rendelkezik. Van olyan csoportjuk, amely nagyon általános használatú (például: aj, jaj, hű, ó, óh, ah, juj), sokféle érzelem, érzet, indulat kifejezésére alkalmas. Más részük konkrétabb érzelmet, indulatot fejez ki, például: brr ’fázás, didergés, (ritkábban pozitív) borzongás’ kifejezése; pfuj ’undor’, ujjé ’jókedv’, ’csodálkozás, meglepődés’ kifejezése.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave