Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


Az összetett szavak szófaji jellemzői

Az alárendelő összetételek szófaját mindig utótagjuk szófaja határozza meg, lásd: látótávolság (főnév) – távolság (főnév); helytáll (ige) – áll (ige); szöveghű (melléknév) – (melléknév). A mellérendelő összetételek alkotótagjainak szófaji jellege általában azonos: tudományos-technikai, bátyámuram, itt-ott. Bizonyos figura etymologicákban (tőismétlésekben) térhet el a tagok szófaja egymástól és/vagy az összetétel egészének szófajától, lásd például az akarva-akaratlan szót, melyben az akarva határozói igenév, az akaratlan melléknév, az egész összetett szó pedig határozószó.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave