Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


A szintagmák elhatárolás az álszintagmáktól

Az álszintagma is két önálló szó nyelvtani kapcsolata, mint a szintagma, csakhogy az álszintagma egy (az alapszófajok kategóriájába tartozó) fogalomszó és egy vagy több toldalékmorféma funkciójú viszonyszó kapcsolata (például: szorgalmas volt, olvasni fog, asztal mellett, sírt volna, bátrabb lehetett volna). Éppen ezért szokták morfológiai típusú szószerkezetnek is nevezni. Az álszintagma mindig egyetlen mondatrész. Tehát csak formáját tekintve hasonlít a szintagmához, értékét tekintve nem.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave