Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


Kötőszó a mellérendelő összetett mondatban

A mellérendelő összetett mondat tagmondatait legtöbbször kötőszó kapcsolja össze. A kötőszó jelentése, a mondat szórendjében elfoglalt helye jellemző lehet a mellérendelések egyes típusaira, ezért a kötőszóból sokszor kikövetkeztethető a mellérendelés fajtája. Így például a hozzátoldó kapcsolatos mellérendelés tipikus kötőszavai a tagmondat élén megjelenő és, valamint a tagmondat belsejében vagy végén kitett is: Kimostam a kádat, és letöröltem a csempéket is; a megszorító utótagú ellentét kötőszavai az ám, mégis, mégse, de, például: Egész úton futottunk, (de/ám) mégis elkéstünk az iskolából.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave