Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


A melléknév szófaji határkérdései

A melléknevek körében gyakori a főnévi-melléknévi kettős szófajúság. A színnevek, a népnevek, az anyagnevek, valamint a tő- és törtszámnevek kettős szófajú szavak, például: A magyar és a cseh labdarúgó-válogatott mérkőzésén a magyarok egy gólt lőttek a cseheknek. A magyar és a cseh szavak melléknevek, a magyarok és a cseheknek szavak főnevek. Lásd még: sárga (melléknév) virág és szép szín a sárga (főnév); selyem (melléknév) nyakkendő és selymet (főnév) vásárol.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave