MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Siptár Péter (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXI.

Fonológiai tanulmányok


Zönge és zöngétlenedés

A fonetikai értelemben vett zönge, amit fonációnak is szokás nevezni, egyszerű meghatározással a hangszalagok rezgésének eredményeképpen létrejövő hang. A hangszalagok zöngeállásba állítása a gégét felépítő porcok (kannaporcok, gyűrűporc és pajzsporc), illetve a gége izomzatának segítségével történik. A hangszalagok rezgésének megindítása és ennek fenntartása a tüdőből kiáramló levegőnek köszönhető. A hangszalagok közti rést nevezzük hangrésnek, vagy glottisznak. Ebben a pontban a zöngekeltés főként aerodinamikai feltételeit tekintjük át, a zöngekeltés artikulációs jellemzőire ennél részletesebben nem térünk ki (ezekről l. pl. Stevens 1998; Gráczi 2012). Ladefoged és Maddieson (1996) a hangszalagok állása, illetve a rezgés szabályossága alapján négy csoportra osztja a fonetikai zöngetípusokat: reguláris zöngére (amit szokás modális zöngének is hívni), valamint hehezett (aspirated), levegős (breathy) és irreguláris (creaky) zöngére. Az aerodinamikai feltételek és az artikulációs gesztusok kölcsönhatása alapján a fonetikai zöngét a következő három kategóriába sorolhatjuk: spontán zönge (amit szintén szokás modális zöngének nevezni), passzív zönge és aktív zönge. Spontán/modális zöngeképzés során a hangszalagokat összezárjuk, így a tüdőből kiáramló levegő felgyülemlik alattuk, és amikor a hangrés alatti (szubglottális) légnyomás elér egy kritikus értéket, felnyitja a hangszalagokat. Ez csak akkor lehetséges, ha a hangrés feletti (szupraglottális) légnyomás kisebb, mint a hangrés alatti. A hangrés megnyitásával a levegő kiáramlik, aminek következtében a szubglottális nyomás csökken, így a hangszalagok ismét összezáródnak. A spontán zönge elindításának, illetve fenntartásának fontos feltétele, hogy a glottisz feletti hangcsatorna viszonylag tág, nincs szűkület, így a hangrés alatt és felett megfelelő légnyomáskülönbség tartható fenn. A magánhangzók és zengőhangok képzése során pontosan ilyen artikulációs–aerodinamikai viszonyokról beszélhetünk: a külső környezeti légnyomás és a szájüregben lévő légnyomás nagyjából megegyeznek. Az ilyen típusú zönge fonológiai értelemben általában nincs jelen a nyelvtanban, azaz a fonológiai folyamatok számára nem elérhető, ezért a spontán zöngével rendelkező szegmentumok általában nem okoznak például zöngésségi hasonulást. Tekintettel arra, hogy a zörejhangok esetében a szájüregben szűkület keletkezik (zárhangok és affrikáták esetében teljes zárról beszélhetünk), így a tüdőből kiáramló levegő nem vagy csak nehezen jut át a hangcsatornán, a szájüregben létrejövő légnyomás meghaladja a külső környezeti légnyomást. Ohala (1983) szavaival élve, a zárhangok képzése során az összes „kimeneti szelepet elzárjuk”, így a tüdőből kiáramló levegő a szájüregben felgyülemlik, ennek következtében pedig a glottisz feletti légnyomás meghaladja az az alatti légnyomást, ami a zönge leállásához vezet. Az ily módon képzett hangok esetében spontán zöngekeltés gyakorlatilag nem lehetséges. Ezt a fonetikai helyzetet nevezzük passzív zöngétlenedésnek (Jansen 2004).

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXI.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 366 4

Pontosan fél évszázaddal ezelőtt, az Általános Nyelvészeti Tanulmányok hatodik kötetében jelent meg a klasszikus generatív fonológia emblematikus magyar alapműve, Szépe György Az alsóbb nyelvi szintek leírása című tanulmánya. A sorozatban azóta mindössze kétszer került sor fonológiai tanulmányokat felsorakoztató kötet kiadására, 1974-ben és 1998-ban. Huszonegy év elteltével most ismét fonológiai tárgyú tematikus számmal jelentkezünk, amellyel Péter Mihályt, a magyarországi fonológiai kutatások kiemelkedő személyiségét, a legutóbbi ilyen kötet szerkesztőjét köszöntjük 90. születésnapja alkalmából. Az 1998-as gyűjtemény szerzői közül ismét sikerült megnyernünk Polgárdi Krisztina, Szigetvári Péter és Varga László közreműködését, akárcsak a szakma olyan további nagy alakjaiét, mint Nádasdy Ádám és Törkenczy Miklós. Az újabb fonológusnemzedékek képviseletében helyet kapott a kötetben Balogné Bérces Katalin, Bárkányi Zsuzsanna, Cser András, Gaál Zoltán Kristóf, Huszthy Bálint, G. Kiss Zoltán és Rebrus Péter írása is. A hagyományokat folytatva felkértünk három külföldi szerzőt is Firdos Atta, Markus Pöchtrager és Jeroen van de Weijer személyében. A kötet összeállításában a lehető legnagyobb tematikai és megközelítésbeli sokszínűségre törekedtünk. A jelenkori palettán jelen lévő számos fonológiaelméleti iskola közül megjelenik benne az optimalitáselmélet és a harmónianyelvtan mellett a kormányzásfonológia több különböző változata, valamint egy áttekintő tanulmányban a szabályalapú, ábrázolásalapú, megszorításalapú és használatalapú fonológiák szinte teljes köre. A fonológia határterületei közül a kötet tanulmányai tárgyalják a fonetikának, a morfológiának, a szintaxisnak, a nyelvtörténetnek és a nyelvi kölcsönzésnek a fonológiával alkotott metszéspontjait. A vizsgált nyelvek között megtalálható a magyar mellett az angol, a latin, az olasz, a spanyol és a Pakisztánban beszélt szaraiki, de szóba kerül a japán, német, dán, szlovén, lengyel, orosz, komi, török, katalán, indonéz, ponapéi, vata, beludzs és más nyelvek fonológiája is. A szemügyre vett fonológiai jelenségek köre is változatos: a magyar magánhangzó-harmónia átfogó és részletes tárgyalásán kívül szó esik a kötetben a zöngésségi szembenállásról a magyarban és annak hiányáról az angolban, a fonologizálódásról és a morfologizálódásról, a reduplikációról, a törlésről és a lenícióról, a magyar melléknevek többes számáról és a magyar mondatok hangsúlyozásáról, a fonotaktikáról és az idegen akcentusról, továbbá a fonológiai ábrázolásokról és a fonológiai variáció lehetséges kezelésmódjairól.

Hivatkozás: https://mersz.hu/altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxxi//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave