Berán Eszter, Berta Judit, Csabai Krisztina, Márkus Lilla, Medgyesi Patricia

Fejlődéslélektan gyakorlatok


Az irányított mozgás tökéletesedése óvodáskorban (Kósáné, 1990; 20. alapján)

Életkor: 3–6 év

Fejlődéslélektan gyakorlatok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 471 5

A jegyzet elsősorban a pszichológia BA képzésben részt vevő hallgatóknak készült, a Fejlődéslélektan 1. és 2. Gyakorlat tárgyak segédanyagaként, a gyakorlat során érintett témák könnyebb feldolgozásához, rendszerezéséhez. Mindemellett haszonnal forgathatják mindazon más szakos hallgatók is, akiknek tanulmányai a fejlődéslélektan gyakorlati területéhez is kapcsolódnak.

A gyakorlatok tematikájának összeállításakor több célt is figyelembe vettünk. A gyakorlati órák során a hallgatók óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel végeznek játékos feladatokat, mely során empirikus tapasztalatot szereznek az elméletben megtanult jelenségekről, a megfigyelés különböző helyzeteiről szereznek élményt, és a gyerekekkel való kapcsolatfelvételt is gyakorolják. Ez a hármas cél segíti részben az elméleti anyag jobb megértését és elmélyítését, részben pedig alapjául szolgálhat a gyerekekkel való későbbi munkához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fejlodeslelektan-gyakorlatok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave