Kézenfogva Alapítvány, Lebenshilfe Österreich (szerk.)

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése


Munkaanyag az autonóm életmód gyakorlatának elősegítéséhez

Az utóbbi években egyre gyakrabban tartanak találkozókat értelmi fogyatékos emberek, hogy a saját képviseletükről beszélgessenek, és elképzeléseiket határozottabb formában tárják a nyilvánosság elé. A fogyatékossággal kapcsolatos jellemzéseket, kijelentéseket és az akadályozott emberek kezelését diszkriminatívnak találták, így el kellett gondolkodni a képviselet új formáiról. Ehhez járult még az az igény, hogy a politikai életbe önállóan és közvetlenebbül szólhassanak bele. Az érdekképviseleti szövetségek tehát az akadályozott emberek oktatását tekintették feladatuknak, hogy maguk terjeszthessék elő kérelmeiket. A nem akadályozott személyek e folyamatot nem irányítják, hanem segítik, kísérik.

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 467 8

Az időskorú értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségéről és a nekik nyújtott szolgáltatások kialakításáról folytatott diskurzus az elmúlt években egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a szociális rehabilitáció hazai szakirodalmában. E könyv az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek kísérésének, segítésének szociális, pedagógiai, pszichológiai és orvosi szempontjait ismerteti, és igyekszik a mindennapokban alkalmazható tudást adni azoknak, akik velük dolgoznak vagy élnek. Az osztrák és magyar szerzők együttműködésében készült kézikönyv foglalkozik többek között az egész életen át tartó gyógypedagógiai kísérés, a szabadidő-szervezés, a foglalkoztatás, a felnőttképzés és számos speciális terápia témájával, a haldokló támogatásának kérdéskörével, és megpróbál olyan ismereteket nyújtani, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek tartalmasabb életet és jobb életminőséget érjenek el. Ajánljuk a kézikönyvet a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek, gyógypedagógusoknak és gyógypedagógiai asszisztenseknek, szociális munkásoknak, valamint az idős értelmi fogyatékos emberekkel dolgozó minden szakembernek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/idoskoru-ertelmi-fogyatekos-emberek-kiserese-segitese//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave