Kézenfogva Alapítvány, Lebenshilfe Österreich (szerk.)

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése


A fogyatékos emberek időssé válnak – az idős emberek akadályozottak lesznek

Amilyen logikusnak tűnik ez a szembeállítás, annyira csábít is az egyszerűsítésre. Arra is kényszerít bennünket, hogy a fogalmak tartalmát pontosabban körüljárjuk, hogy a kísérés ne csak a „jóllakottság és tisztaság” tökéletesítésében merüljön ki. Az idősödő fogyatékos emberek kísérésében az általánosból kell kiindulni. Ismét láthatjuk, hogy milyen fontos, hogy az idősödő értelmi fogyatékos embereket a koruknak megfelelően kialakított életben kísérjük. Az időskor ugyanis az egész élet összegződése. Ez azt jelenti, hogy a múlt egy olyan rész, amely időskorban tükröződések formájában felidéződik, és például a demenciával összefüggő betegségek megértéséhez vezet bennünket. Ez azt is jelenti, hogy az általános feladatok kiegészülnek az ápolással, de az akadályozott embernek nem kell feltétlenül pácienssé válnia. Ezek a szempontok rendkívül fontosak az idősek mindennapi életének kialakításában, mert segítenek megértenünk, miért fontos az értelmi fogyatékos embereknek – és nem csak nekik –, hogy ott öregedhessenek meg, ahol eddig éltek. Ez annál jobban sikerülhet, minél korábban és minél intenzívebben megtanulták a fogyatékos emberek, hogy véleményt nyilvánítsanak, részt vegyenek a döntésekben, és önállóan cselekedjenek.

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 467 8

Az időskorú értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségéről és a nekik nyújtott szolgáltatások kialakításáról folytatott diskurzus az elmúlt években egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a szociális rehabilitáció hazai szakirodalmában. E könyv az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek kísérésének, segítésének szociális, pedagógiai, pszichológiai és orvosi szempontjait ismerteti, és igyekszik a mindennapokban alkalmazható tudást adni azoknak, akik velük dolgoznak vagy élnek. Az osztrák és magyar szerzők együttműködésében készült kézikönyv foglalkozik többek között az egész életen át tartó gyógypedagógiai kísérés, a szabadidő-szervezés, a foglalkoztatás, a felnőttképzés és számos speciális terápia témájával, a haldokló támogatásának kérdéskörével, és megpróbál olyan ismereteket nyújtani, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek tartalmasabb életet és jobb életminőséget érjenek el. Ajánljuk a kézikönyvet a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek, gyógypedagógusoknak és gyógypedagógiai asszisztenseknek, szociális munkásoknak, valamint az idős értelmi fogyatékos emberekkel dolgozó minden szakembernek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/idoskoru-ertelmi-fogyatekos-emberek-kiserese-segitese//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave