Kézenfogva Alapítvány, Lebenshilfe Österreich (szerk.)

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése


rész: Beszélgetésközpontú életrajz-feldolgozás

Az öregség a kultúra, a beállítódás és a személyes lehetőségek által képződő sokrétű jelenség. Alapelképzelésünket meghatározza a fiatalság, a rugalmasság és az aktivitás, a munka természetessége, a társadalmi helyzet. Annak ellenére, hogy a népesség egyötöde idősnek számít, e csoport a társadalom peremére szorul. A munkahely elvesztése az értéktelenné válás érzésével társul („nincs szükség rám”). Az emberek az öregséggel azonosítják a kevésbé attraktív megjelenést. Az idős családtag ellátása, ápolása gyakran jelent terhet a család számára. Sokszor úgy érezzük, hogy a nyugati társadalmakban megkopott az idős generáció tiszteletének hagyománya. A sokszor dicsért nagycsalád közel sem kellemes hely az idősebb embereknek.

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 467 8

Az időskorú értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségéről és a nekik nyújtott szolgáltatások kialakításáról folytatott diskurzus az elmúlt években egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a szociális rehabilitáció hazai szakirodalmában. E könyv az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek kísérésének, segítésének szociális, pedagógiai, pszichológiai és orvosi szempontjait ismerteti, és igyekszik a mindennapokban alkalmazható tudást adni azoknak, akik velük dolgoznak vagy élnek. Az osztrák és magyar szerzők együttműködésében készült kézikönyv foglalkozik többek között az egész életen át tartó gyógypedagógiai kísérés, a szabadidő-szervezés, a foglalkoztatás, a felnőttképzés és számos speciális terápia témájával, a haldokló támogatásának kérdéskörével, és megpróbál olyan ismereteket nyújtani, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek tartalmasabb életet és jobb életminőséget érjenek el. Ajánljuk a kézikönyvet a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek, gyógypedagógusoknak és gyógypedagógiai asszisztenseknek, szociális munkásoknak, valamint az idős értelmi fogyatékos emberekkel dolgozó minden szakembernek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/idoskoru-ertelmi-fogyatekos-emberek-kiserese-segitese//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave