Kézenfogva Alapítvány, Lebenshilfe Österreich (szerk.)

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése


Tíz szempont a szabadidős tevékenységek kíséréséhez

  1. Az értelmi fogyatékos embereknek idősebb éveikben joguk van szabadidős kívánságaik kinyilvánítására és a fiatalabb emberekkel azonos minőségű lehetőségekre. A szabadidő nem tetszőleges ráadás, nem valami hézagkitöltő kiegészítés. Fontos biztosítanunk a lehető legmagasabb életminőség elérésének lehetőségét a képességek és érdeklődések teljes körű bevonásával.
  2. A szabadidős tevékenység csak akkor válik igazi szabadidővé, ha egy bizonyos tevékenységet azért választunk, mert azt valóban élvezzük. A választék és az öröm teszi a szabadidőt azzá, ami, és megkülönbözteti más tevékenységektől, amelyeket életünk során kötelességünk elvégezni. A szabadidő nem jelent elkötelezettséget, mint ahogy a munkát általában el kell végezni, vagy ahogy a fejlesztés vagy terápia igénybe vehető.
  3. Ez azonban szükségessé teszi a választás során a segítségnyújtást, különösen azon emberek esetében, akiknek életükben csak ritkán volt alkalmuk tudomást szerezniük a kívánságok teljes tárházáról. Kezdetben a lehetőségek egy listáját és már kipróbált tevékenységeket kínáljunk fel. Egy klub szervezett egy gyakorló napot, amelyen egyes felnőttek a kollégákat oktatták. Egy feladat megoldásában a beleélő képesség és a gondos megfigyelés különösen jelentőssé válik, amikor a kommunikáció a beszélt nyelven nem lehetséges.
  4. A választáshoz ismernünk kell a választási lehetőségeket. Amikor nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy különböző lehetőségek állnak nyitva előttünk, változni fognak a választásaink. Amikor idősebbek leszünk, bizonyos választások már nem lehetségesek számunkra, de a megmaradó tevékenységek köre tág és nagyrészt egybevág olyanokkal, amelyek a középkorú és fiatalabb személyeknek okoznak örömöt.
  5. A szabadidőnek különböző igényeket kell kielégítenie életünkben; ilyenek lehetnek a következők: szociális életünk javulása, új barátságok kialakítása; segítség személyiségünk fejlesztésében; szellemi és testi kihívások kínálata; lehetőség az alkotásra; szociális megértés és az elfogadás megélése; az élet más területein elérhetetlen dolgokra való odafigyelés; vagy egyszerűen nagy örömöt ajándékozni nekünk.
  6. Azoknak, akik értelmi fogyatékos idősebb emberek számára kell hogy szabadidős lehetőségeket szervezzenek, gondoskodniuk kell arról, hogy a szabadidő jellege és a feltételek az igénybe vevők korával összhangban legyen. A gyermeki játékok vagy szórakozások nem egyeztethetők össze az idősebb emberek méltóságával és megítélésével. Néhány meghatározó gondolatot nyújtunk, amikor olyan tevékenységeket írunk le, amelyekről köztudott, hogy kedvelt az idős emberek körében.
  7. Sok kedvelt szabadidős tevékenységben az élvezhető részvételhez tanulásra és gyakorlásra van szükség. Kártyajátékokhoz, sakkhoz vagy egy hangszerhez irányítás és gyakorlás kell. Nem zárható ki egy személy választott szabadidős tevékenységének műveléséből azért, mert ehhez gyakorlásra van szüksége.
  8. Azok a munkatársak, akik napközi vagy lakóotthoni munkájuk részeként a szabadidős tevékenységek megvalósulásáért felelnek, adják meg az idősebb embereknek a szükséges segítséget, hogy szert tegyenek azon szociális készségekre, amelyek lehetővé teszik a szabadidő kellemes eltöltését közösségben. Például: egy étel kellemes elköltésekor egy kávéházban vagy étteremben bizonyos módon, szociálisan elfogadott határokon belül viselkedünk (természetesen azoknak a többsége, akik ezt a határt átlépik, nem értelmi fogyatékos).
  9. A készségek megszerzésének igénye meghatározott szabadidős tevékenységek kiművelésére a speciális érdeklődésű és tehetséges emberek számára megnyitja a lehetőséget, hogy tudásukat értelmi fogyatékos emberek számára, akik bővíteni szeretnék ismereteiket, mint szakértők oktathassák. Saját érdeklődéstől és lelkesedéstől indíttatva az effajta tevékenységek egyike a legnagyobb jutalmaknak. Az önmegmutatás vágya a szabadidős tevékenységek kialakításának ideális kiindulási pontja.
  10. Egyes szabadidős tevékenységek rizikókkal járnak. Míg a hegymászás komoly károkat vagy sérüléseket vonhat maga után, a kocogásnak lábsérülés, a főzésnek kisebb égési sebek lehetnek a következményei. Csak azért, mert egy választott tevékenységnek vannak bizonyos veszélyei, ne utasítsuk el. Mindazonáltal egyetértés van abban a vonatkozásban, hogy a kockázatot minimalizáljuk. Egyebek mellett beszélni kell a biztonságról és a környezet gondos előkészítéséről is, ahol a tevékenység zajlani fog. Méltánytalan egy tevékenységet megígérni, amely idős korban nem célravezető, anélkül hogy emiatt a kockázat mértékét valaki elől elhallgatnánk. A továbbiakban még többet fogunk a szabadidő közbeni és a nyilvános tevékenységek alatti biztonság jelentőségéről szólni.

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 467 8

Az időskorú értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségéről és a nekik nyújtott szolgáltatások kialakításáról folytatott diskurzus az elmúlt években egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a szociális rehabilitáció hazai szakirodalmában. E könyv az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek kísérésének, segítésének szociális, pedagógiai, pszichológiai és orvosi szempontjait ismerteti, és igyekszik a mindennapokban alkalmazható tudást adni azoknak, akik velük dolgoznak vagy élnek. Az osztrák és magyar szerzők együttműködésében készült kézikönyv foglalkozik többek között az egész életen át tartó gyógypedagógiai kísérés, a szabadidő-szervezés, a foglalkoztatás, a felnőttképzés és számos speciális terápia témájával, a haldokló támogatásának kérdéskörével, és megpróbál olyan ismereteket nyújtani, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő idős emberek tartalmasabb életet és jobb életminőséget érjenek el. Ajánljuk a kézikönyvet a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek, gyógypedagógusoknak és gyógypedagógiai asszisztenseknek, szociális munkásoknak, valamint az idős értelmi fogyatékos emberekkel dolgozó minden szakembernek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/idoskoru-ertelmi-fogyatekos-emberek-kiserese-segitese//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave