Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás


Miért épp a fantasztikus irodalom?

Felmerülhet a kérdés, hogy miért épp a fantasztikus irodalmat vizsgálom. Nos, először is a huszadik század nagy részében az irodalomtudomány csak a realizmust tartotta jelentősnek, és a fantasztikumot – legyen az horror, spekulatív irodalom, tudományos-fantasztikus regény vagy fantasy – sokáig egy legyintéssel elintézte (gondoljunk csak A Gyűrűk Ura fogadtatására az ötvenes években), becsmérlően szórakoztató irodalomnak bélyegezte (mintha a weberi protestáns etikából eredeztetve a szórakoztatás önmagában elítélendő lenne), olyasminek, ami a komoly művész számára csupán ujjgyakorlat. Manapság is zsánerirodalomnak tekintik azok, akik szerint a tematika egyben értékítéletet is hordoz magában. Ha pedig a fantasztikum nem magas irodalom, akkor nyilván más, netán megengedőbb szabályok vonatkoznak rá. Ha ez igaz, akkor feltételezem, hogy emiatt a fordítási normák nem lesznek olyan egységesek, különféle mintázatokat lehet megfigyelni a vizsgált időszak fordításpolitikájában. Mivel a fantasztikus irodalom a XX. században kiszorult az irodalmi rendszer perifériájára, az sem zárható ki, hogy kettős, ellentmondó normarendszer vonatkozott rá: egyszerre lehetett újító, kísérletező, leginkább témáit tekintve, és a hagyományok szigorú őrzője a nyelvi megformálás és elbeszéléstechnika vonatkozásában.

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 535 4

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/foris-pinter-szotak-tamas-nyelv-kultura-identitas-1-terminologia-lexikografia-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave