Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás


Támogatott, tűrt, tiltott fantasztikus írók, művek, fordítók

A magyar fordítástörténetnek máig feldolgozatlan része Kuczka Péter szerepe az SF irodalom hazai megteremtésében és népszerűsítésében. Kuczka, aki 1956-os szereplése után kényszerből lett „az SF apostola”, maga is fordított (pl. Simak A város c. regényét), s ő választotta ki a kor műfordítói közül azokat (például Apostol Andrást, Avarossy Évát, Baranyi Gyulát, Bart Istvánt, Békés Andrást, Benczik Vilmost, Borbás Máriát, Gálvölgyi Juditot, Göncz Árpádot, Karig Sárát, Lénárt Ednát, Loránd Imrét, Mesterházi Mártont, Molnár Istvánt, Murányi Beatrixot, Sárközy Elgát, Szíjgyártó Lászlót, Sz. Kiss Csabát, Szoboszlai Margitot, Tótfalusi Istvánt, Walkóné Békés Ágnest, Zentai Évát), akik lefordították a Kiadói Főigazgatóság által már jóváhagyott alkotásokat. További kutatást és alapos szövegelemzést igényel az a rajongói körökben elterjedt nézet is, hogy sokszor nem azok fordították le a fantasztikus műveket, akiknek neve alatt megjelent, állítólag Kuczka sokszor adta nevét szilenciumra ítélt írótársaknak, akik így neki köszönhetően műfordítással tudtak némi keresethez jutni.

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 535 4

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/foris-pinter-szotak-tamas-nyelv-kultura-identitas-1-terminologia-lexikografia-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave