Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás


Instrumentális/technológiai kompetencia: modellek és transzverzalitás

A fordítóképzés módszertanában leggyakrabban emlegetett két kompetencia-alapmodell, a PACTE csoport 2000-ben publikált, illetve az EMT szakértői csoport 2009-ben közzétett koncepciója egyaránt magában foglal egy eszközhasználatra vonatkozó részterületet. Susanne Göpferich 2009-ben megjelent, e két séma közt átmenetet képező fordítói kompetenciamodelljében szintén szerepel ilyen egység. A PACTE instrumentális alkompetenciának (instrumental sub-competence), az EMT technológiai kompetenciának (technology competence), Göpferich eszköz- és kutatási kompetenciának (tool and research competence) nevezi a fordításhoz szükséges minden számítógépes eszköz használatában való jártasságot – ideértve a szövegszerkesztőt, adathordozókat, internetes böngészőket is: az e kompetenciák által lefedett területnek tehát csupán egy részét jelenti a CAT-eszközök ismerete. Mivel azonban kifejezetten a fordítói tevékenységhez csak ez utóbbiak köthetők, érthető, hogy a képzések ezek oktatására helyezik a fő hangsúlyt.

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 535 4

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/foris-pinter-szotak-tamas-nyelv-kultura-identitas-1-terminologia-lexikografia-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave