Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás


Bevezetés

A jogi és közigazgatási terminológia a 1990-es évektől a társadalmi és gazdasági változások, valamint az ebből fakadó folyamatos nyelvújítási igény miatt számos változáson esett keresztül, és ezáltal nehéz helyzetben van nemcsak Magyarországon, hanem Szerbiában és Horvátországban is. Ezek a fogalmak és a terminusok szintjén bekövetkezett változások térségünkben egyre nagyobb kihívást jelentenek a szakfordítók számára. Az Európai Unióba való belépésünket követően Magyarországon az elmúlt időszakban a jogharmonizáció lényegében lezajlott, és annak megvalósítása folyamatos, Horvátország is a befejezéséhez közeledik, viszont a csatlakozási tárgyalásokat folytató Szerbia előtt még sok feladat áll ezen a téren is.

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 535 4

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/foris-pinter-szotak-tamas-nyelv-kultura-identitas-1-terminologia-lexikografia-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave